Cân nặng lý tưởng ở phụ nữ

các trọng lượng lý tưởng là một trong những vấn đề và khía cạnh cơ bản mà nhiều chuyên gia về dinh dưỡng và chế độ ăn uống và các chuyên gia về sức khỏe tự bảo vệ như một công thức để có thể đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh.

Giữ một lối sống lành mạnhvà theo cả hai thức ăn tự nhiên như một ăn uống lành mạnh, kết hợp nó với thực hành tập thể dục là những hướng dẫn cơ bản để tận hưởng một trọng lượng lý tưởng.

Chúng tôi giải thích bên dưới là gì cân nặng lý tưởng ở phụ nữ, có tính đến các tham số khác nhau, có liên quan đến kích thước tính bằng mét và có tính đến các hiến pháp khác nhau hiện có (nhỏ, vừa và lớn).

Cũng nhớ rằng bạn có thể tính toán chỉ số BMI của bạn hoàn toàn miễn phí, với máy tính miễn phí của chúng tôi.

Bàn cân lý tưởng ở nữ

Theo dõi trong bài viết Trọng lượng lý tưởng Bài viết này chỉ được xuất bản cho mục đích thông tin. Bạn không thể và không nên thay thế tư vấn với Chuyên gia dinh dưỡng. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia dinh dưỡng đáng tin cậy của bạn.